Bài 10 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Khi đốt rnột hợp chất hữu cơ X thu được thể tích bằng với thể tích (trong cùng điều kiện). X là

Quảng cáo

Đề bài

Khi đốt rnột hợp chất hữu cơ X thu được thể tích \(C{O_2}\) bằng với thể tích \({H_2}O\) (trong cùng điều kiện). X là

A. rượu etylic.             B benzen.       

C.axit axetic.               D. axetilen.

Lời giải chi tiết

Đốt cháy axit axetic (CH3COOH) thu được thể tích CO2 bằng thể tích H2O vì:

\({C_2}{H_4}{O_2} + 2{O_2} \to 2C{O_2} + 2{H_2}O({t^0})\)

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 45. Axit Axetic
Gửi bài