Bài 9 trang 40 SGK Toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC . Các khẳng định sau đúng hay sai ?

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC . Các khẳng định sau đúng hay sai ? 

a) \(\widehat A + \widehat B + \widehat C > {180^0}\) ;  

b) \(\widehat A + \widehat B < {180^0}\) ;

c) \(\widehat B + \widehat C \leqslant  {180^0}\) ; 

d) \(\widehat A + \widehat B \ge {180^0}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí tổng 3 góc trong một tam giác bằng \({180^0}\)

Lời giải chi tiết

Xét \(∆ABC\), áp dụng định lí tổng 3 góc trong một tam giác ta có: \({\widehat A + \widehat B + \widehat C=180^0}\) nên: 

a) \(\widehat A + \widehat B + \widehat C > {180^0}\) là sai             

b) \(\widehat A + \widehat B < {180^0}\) là đúng vì \(\widehat A + \widehat B =180^0-\widehat C < {180^0}\)

c) \(\widehat B + \widehat C  \leqslant  {180^0}\) là đúng vì \(\widehat B + \widehat C =180^0-\widehat A \le {180^0}\)

d) \(\widehat A + \widehat B \ge {180^0}\) là sai vì \(\widehat A + \widehat B =180^0-\widehat C < {180^0}\)

>> Xem thêm

Quảng cáo
close