Bài 9 trang 214 SGK Vật lí 10

Buổi sáng, nhiệt độ không khí là

Quảng cáo

Đề bài

Buổi sáng, nhiệt độ không khí là 230C và độ ẩm tỉ đối là 80%. Buổi trưa, nhiệt độ không khí là 300C và độ ẩm tỉ đối là 60%. Hỏi vào buổi nào không khí chứa nhiều hơi nước hơn ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ:

\(f = {a \over A}.100\%  \Rightarrow a = {{f.A} \over {100\% }}\)

- Độ ẩm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hoà tính theo đơn vị g/m3.

Lời giải chi tiết

- Buổi sáng

 + Nhiệt độ không khí là t1 = 230C, độ ẩm tỉ đối là f1 = 80%.

 + Độ ẩm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hoà tính theo đơn vị g/m3Tra bảng 39.1 - trang 211 - SGK Vật Lí 10 ta có độ ẩm cực đại của không khí ở nhiệt độ 230C là: A1= 20,60 g/m3.

 => Độ ẩm tuyệt đối của không khí ở 230C là:

\({a_1}\; = {{{f_1}.{A_1}} \over {100}}\; = {{80.20,6} \over {100}} = 16,48\left( {g/{m^3}} \right)\)

 => Ở 230 1m3 không khí có chứa 16,48g hơi nước. (1)

Buổi trưa

  + Nhiệt độ không khí là t2 = 300C và độ ẩm tỉ đối f2 = 60%.

  + Độ ẩm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hoà tính theo đơn vị g/m3Tra bảng 39.1 - trang 211 - SGK Vật Lí 10 ta có độ ẩm cực đại của không khí ở nhiệt độ 300C là: A2 = 30,29 g/m3.

=> Độ ẩm tuyệt đối của không khí ở 300C là:

\({a_2}\; = {{{f_2}.{A_2}} \over {100}}\; = {{60.30,29} \over {100}} = 18,174\left( {g/{m^3}} \right)\)

 => Ở 300 1m3 không khí có chứa 18,174g hơi nước. (2)

Từ (1) và (2) ta thấy 1 m3 không khí buổi sáng chỉ chứa 16,48g hơi nước, còn buổi trưa chứa 18,174g hơi nước. Như vậy không khí buổi trưa chứa nhiều hơi nước hơn so với buổi sáng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close