Bài 5 trang 214 SGK Vật lí 10

Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng?

A. Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.

B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại.

C. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão hòa hơi nước.

D. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/m3.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết mục "2. Độ ẩm cực đại - trang 211 - SGK Vật Lí 10".

Lời giải chi tiết

Đáp án A.

Phát biểu không đúng:  Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close