Bài 8 trang 214 SGK Vật lí 10

Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy tính độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C.

Quảng cáo

Đề bài

Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy tính độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ:

\(f = {a \over A}.100\% \)

- Độ ẩm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hoà tính theo đơn vị g/m3.

Lời giải chi tiết

- Ở 300C độ ẩm tuyệt đối của không khí là a = 21,53 g/m3.

- Độ ẩm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hoà tính theo đơn vị g/m3Tra bảng 31.9 - trang 211 - SGK Vật Lí 11 ta thấy ở 300C không khí có độ ẩm cực đại là: A = 30,29 g/m3.

- Độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C bằng:

\(f = {a \over A}.100\%  = {{21,53} \over {30,29}}.100\%  = 71\% \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close