Bài 89 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

Chứng minh rằng hàm số thỏa mãn hệ thức

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng hàm số \(y = \ln {1 \over {1 + x}}\) thỏa mãn hệ thức \(xy' + 1 = {e^y}\)

Lời giải chi tiết

Điều kiện: \(x > -1\).

Ta có \(y = \ln 1 - \ln \left( {1 + x} \right)=  - \ln \left( {1 + x} \right) \)

\(\Rightarrow y' =  - \dfrac{{\left( {1 + x} \right)'}}{{1 + x}}=  - {1 \over {1 + x}}\)

Khi đó: \(xy' + 1 = {{ - x} \over {1 + x}} + 1  = \frac{{ - x + 1 + x}}{{1 + x}}= {1 \over {1 + x}}\)

Lại có \({e^y} = {e^{\ln \left( {\frac{1}{{1 + x}}} \right)}} = \frac{1}{{1 + x}}\)

Vậy \(xy' + 1 = {e^y}\)

Chú ý:

Các em có thể tính đạo hàm cách khác nhưng dài hơn như sau:

\(\begin{array}{l}
y = \ln \frac{1}{{1 + x}}\\
y' = \frac{{\left( {\frac{1}{{1 + x}}} \right)'}}{{\frac{1}{{1 + x}}}} = \left( {\frac{1}{{1 + x}}} \right)':\frac{1}{{1 + x}}\\
= - \frac{{\left( {1 + x} \right)'}}{{{{\left( {1 + x} \right)}^2}}}.\left( {1 + x} \right)\\
= - \frac{1}{{{{\left( {1 + x} \right)}^2}}}.\left( {1 + x} \right)\\
= - \frac{1}{{1 + x}}
\end{array}\)

   Loigiaihay.com

 • Bài 90 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

  Giả sử đồ thị (G) của hàm số cắt trục tung tại điểm A và tiếp tuyến của (G) tại A cắt trục hoành tại điểm B. Tính giá trị gần đúng của diện tích của tam giác OAB (chính xác đến hàng phần nghìn).

 • Bài 91 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

  Kí hiệu M là một điểm thuộc đồ thị của hàm số . Trong hai khẳng định a > 1 và , khẳng định nài đúng trong mỗi trường hợp sau? Vì sao?

 • Bài 92 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

  Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng cacbon 14 (một đồng vị của cacbon). Khi một bộ phận của một cái cây nào đó bị chết thì hiện tượng quang hợp cũng ngưng và nó sẽ không nhận thêm cacbon 14 nữa. Lượng cacbon 14 của bộ phận đó sẽ phân hủy một cách chậm chạp, chuyển hóa thành nito 14. Biết rằng nếu gọi P(t) là số phần trăm cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của một cái cây sinh trưởng từ t năm trước đây thì P(t) được tính theo công thức:

 • Bài 93 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

  Giải phương trình:

 • Bài 94 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

  Giải các phương trình

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close