Bài 81 trang 99 SGK Toán 9 tập 2

Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu:

Quảng cáo

Đề bài

 Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu:

a) Bán kính tăng gấp đôi?

b) Bán kính tăng gấp ba?

c) Bán kính tăng \(k\) lần \((k>1)\)?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Diện tích hình tròn bán kính \(R\) là: \(S=\pi R^2.\)

Lời giải chi tiết

Diện tích hình tròn bán kính \(R\) là: \(S=\pi R^2.\)

a) Khi bán kính tăng lên hai lần ta có bán kính mới là \(2R\) nên diện tích hình tròn lúc này là: \(S_1=π{(2R)}^2 = 4πR^2=4S\).

Vậy nếu ta gấp đôi bán kính thì diện tích hình tròn sẽ gấp bốn lần.

b) Khi bán kính tăng lên ba lần ta có ta có bán kính mới là \(3R\) nên diện tích hình tròn lúc này là: \(S_2=π{(3R)}^2 = 9 πR^2=9S\)

Vậy nếu ta gấp đôi bán kính thì diện tích hình tròn sẽ gấp \(9\) lần.

c) Khi bán kính tăng lên \(k\) lần ta có ta có bán kính mới là \(kR\) nên diện tích hình tròn lúc này là:: \(S_k=π(kR)^2 = k^2 πR^2=k^2.S\)

 Vậy nếu nhân bán kính với \(k > 0\) thì diện tích hình tròn sẽ gấp \(k^2\) lần.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài