Bài 8 trang 204 SGK Hóa học 11

Oxi hóa không hoàn toàn etilen...

Quảng cáo

Đề bài

Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong NH3 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bạc kết tủa.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etilen.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán theo PTHH

Phương trình phản ứng:

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO        (1)

Hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3     (2)

Từ mol Ag => số mol của CH3CHO => nC2H4 pư = nCH3CHO  = ? (mol)

2,24 lít X => số mol của CH2=CH2

nC2H4 ban đầu = nCH3CHO + nC2H4

\(\% H = \frac{{{n_{{C_2}{H_4}\,pu}}}}{{{n_{{C_2}{H_4}\,bd}}}}.100\% \)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Phương trình phản ứng:

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO        (1)

Hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3     (2)

Theo phương trình (2):

 

Loigiahay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close