Bài 8 trang 104 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 8 trang 104 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Xe đạp để trong nhà và ngoài nắng, thì

A. khung xe đạp để ngoài nắng sẽ sáng đẹp lâu hơn để trong nhà.

B. khung xe đạp để ngoài nắng sẽ bị gỉ nhanh hơn để trong nhà.

C. khung xe đạp để ngoài nắng sẽ bị gỉ chậm hơn để trong nhà.

D. cả 2 khung xe đạp đều bị gỉ cùng lúc.

Lời giải chi tiết

Xe đạp để trong nhà và ngoài nắng, thì khung xe đạp để ngoài nắng sẽ bị gỉ nhanh hơn để trong nhà, vì nhiệt độ ngoài nắng cao hơn nhiệt độ trong nhà.

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài