Bài 6 trang 103 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 6 trang 103 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Xét các hiện tượng hoá học sau :

(1) Sắt bị gỉ

(2) Kẽm hoà tan trong axit sunfuric.

(3) Cho vôi sống vào nước.

(4) Nhôm bị oxi hoá.

(5) Hoà tan CuO vào dung dịch HCl.

Hiện tượng nào xảy ra sự ăn mòn kim loại

A. 1,2,3.                      B. 1,2,4.

C. 1,2,4,5.                   D. 1,3, 5.

Lời giải chi tiết

Các hiện tượng xảy ra sự ăn mòn kim loại là:

(1) Sắt bị gỉ

(2) Kẽm hoà tan trong axit sunfuric.

 (4) Nhôm bị oxi hoá.

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài