Bài 2 trang 103 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 103 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Nêu các biện pháp mà bản thân em đã thực hiện để bảo vệ đồ dùng bằng kim loại trong gia đình không bị ăn mòn.

Lời giải chi tiết

Một số biện pháp bảo về đồ vật không bị ăn mòn là: sơn, bôi dầu mỡ,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài