Bài 5 trang 103 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 5 trang 103 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Người ta không thể bảo vệ kim loại tránh bị ăn mòn bằng cách

A. cách li kim loại với môi trường.   

B. sơn lên bề mặt kim loại.

C. cạo lớp oxit ở bề mặt kim loại.      

D. tạo hợp kim không bị ăn mòn.

Lời giải chi tiết

Người ra không thể bảo vệ kim loại tránh bị ăn mòn bằng cách cạo lớp oxit ở bề mặt kim loại.

Chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải