Bài 76 trang 115 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 76 trang 115 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Cho số \(m > 0\). Chứng minh rằng hypebol \((H)\) có các tiêu điểm \({F_1}( - m ;  - m), {F_2}(m ; m)\) và giá trị tuyệt đối của hiệu các khoảng cách từ mỗi điểm trên \((H)\) tới các tiêu điểm là \(2m,\) có phương trình   \(xy =  \dfrac{{{m^2}}}{2}\).

 

Lời giải chi tiết

Xét điểm tùy ý \(M(x ; y)  \in (H)\). Ta có

\(\begin{array}{l}M \in (H)   \Leftrightarrow   |M{F_1} - M{F_2}| = 2m\\ \Leftrightarrow    \left| {\sqrt {{{(x + m)}^2} + {{(y + m)}^2}}  - \sqrt {{{(x - m)}^2} + {{(y - m)}^2}} } \right| = 2m\\ \Leftrightarrow     {(x + m)^2} + {(y + m)^2}  + {(x - m)^2} + {(y - m)^2}\\ - 2\sqrt {{{(x + m)}^2} + {{(y + m)}^2}} .\sqrt {{{(x - m)}^2} + {{(y - m)}^2}}     = 4{m^2} \\ \Leftrightarrow    {x^2} + {y^2} = \sqrt {{x^2} + {y^2} + 2{m^2} + (2mx + 2my)} \\.\sqrt {{x^2} + {y^2} + 2{m^2} - (2mx + 2my)} \\ \Leftrightarrow    {\left( {{x^2} + {y^2}} \right)^2} = {\left( {{x^2} + {y^2} + 2{m^2}} \right)^2} - {(2mx + 2my)^2}\\ \Leftrightarrow   xy =  \dfrac{{{m^2}}}{2}.\end{array}\)

Chú ý rằng: Với \(m = \sqrt 2 \) ta có hypebol \(y =  \dfrac{1}{x}\).

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close