Bài 7 trang 59 SGK Hình học 10

Tính góc lớn nhất của tam giác ABC

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính góc lớn nhất của tam giác \(ABC\) biết:

LG a

 Các cạnh \(a = 3cm, \, b = 4cm,\, c = 6cm.\)

Phương pháp giải:

+) Áp dụng định lý: Trong tam giác có góc đối diện với cạnh lớn nhất là góc lớn nhất.

+) \(\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(c > b > a \Rightarrow \widehat{C} \) là góc lớn nhất của tam giác \(ABC.\)

\(\cos \widehat{C} = \frac{{{a^2} + {b^2} - {c^2}}}{{2ab}}\) \(= \frac{3^2+4^2 -6^2}{2.3.4}= \frac{-11}{24}≈  -0,4583\)    

Suy ra \(\widehat{C}=  117^017’.\)

LG b

Các cạnh \(a = 40cm, \, b = 13cm, \, c = 37cm.\)

Phương pháp giải:

+) Áp dụng định lý: Trong tam giác có góc đối diện với cạnh lớn nhất là góc lớn nhất.

+) \(\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(a > c > b \Rightarrow \widehat{A} \) là góc lớn nhất của tam giác \(ABC.\)

\(\cos \widehat{A} = \frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}} \) \(= \frac{13^{2} +37^{2}-40^{2}}{2.13.37}\) = \(\frac{-31}{481}\)

Suy ra \(\widehat{A}= 93^042’.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close