Bài 7 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Làm tính chia:

Quảng cáo

Đề bài

Làm tính chia:

a) \((6{x^3} - 7{x^2} - x + 2):(2x + 1)\) ;

b) \({x^4} - 6{x^3} + 16{x^2} - 22x + 15):({x^2} - 2x + 3)\).

Lời giải chi tiết

Vậy \(\left( {6{x^3} - 7{x^2} - x + 2} \right):\left( {2x + 1} \right) = \left( {3{x^2} - 5x + 2} \right)\)

Vậy \(\left( {{x^4} - 6{x^3} + 16{x^2} - 22x + 15} \right):\left( {{x^2} - 2x + 3} \right) = {x^2} - 4x + 5\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài