Bài 9 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh:

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh:

a) \({x^2} - 4xy + {y^2} + 2 > 0\) với mọi số thực x, y.

b) \({x^2} - x + 1 > 0\) với mọi số thực x.

c) \(x - {x^2} - 2 < 0\) với mọi số thực x.

Lời giải chi tiết

Học sinh tự giải

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài