Bài 7 trang 147 SGK Hóa học 11

Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau ?

Quảng cáo

Đề bài

Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau ?

A. 3           B. 4         C.2         D.5

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các đồng phân của C5H8 

+ Đồng phân về mạch C ( mạch không phân nhánh và mạch nhánh)

+ Đồng phân về vị trí liên kết ba 

Lời giải chi tiết

Đáp án A

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close