Bài 6 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt được các dung dịch: glucozo, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

Quảng cáo

Đề bài

Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt được các dung dịch: glucozo, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

A. Dd NaOH

B. Dd AgNO3

C. Dd Cu(OH)2

D. Dd HNO3

Lời giải chi tiết

Chọn C.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close