Bài 5 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thì thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly,Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thì thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly,Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val.

a) Hãy xác định trình tự các α-amino axit trong pentapepeptit A.

b) Hãy chỉ ra đâu là amino axit đầu N, đâu là amiono axit đầu C ở peptapeptit A.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Từ Ala-Gly và Gly-Ala suy ra Ala ở giữa :…Gly-Ala-Gly…

Theo đề bài khi thủy phân không hoàn toàn thu các đipeptit Ala-Gly,Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val.

Vậy pentapetit là : Gly-Ala-Gly-Gly-Val

b) Aminoaxit đầu N: Glyxin

c) Aminnoaxit đầu C: Valin

loigiaihay.com

Quảng cáo
close