Bài 9 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin(hồng cầu của máu) chứa 0,4% Fe (mỗi phần tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử Fe).

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin (hồng cầu của máu) chứa \(0,4\%\) Fe (mỗi phần tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử Fe).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Phân tử khối gần đúng của một hemoglobin \({M_{hemoglobin}} = {{56.100} \over {0,4}} = 14000(dvc)\)

loigiaihay.com

Quảng cáo
close