Bài 10 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein A thì được 170 gam alanin. Nếu phân tử khối của A là 50.000 thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu?

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Khi thủy phân hoàn toàn \(500\) gam protein A thì được \(170\) gam alanin. Nếu phân tử khối của A là \(50.000\) thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Số mol của alalin là: \({{170} \over {89}} \approx 1,91\;mol \)

\({M_A} = 50000 \Rightarrow {n_A} = {{500} \over {50000}} = 0,01\,\,mol\)

Trong \(0,01\;mol\) phân tử A có \(1,91\; mol\) alalin

Do đó: \(1 \;mol\) phân tử A có \(191\; mol\) alalin

Số mắt xích alanin trong phân tử A là \(191\)

loigiaihay.com

Quảng cáo
close