Bài 6 trang 203 SGK Hóa học 11

Ghi Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Ghi Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

b) Anđehit cộng hiđro tạo thành ancol bậc một.

c) Anđehit tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac sinh ra bạc kim loại.

d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát CnH2nO.

e) Khi tác dụng với hiđro, xeton bị khử thành ancol bậc II.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về andehit - Xeton Tại đây

Lời giải chi tiết

a. S vì anđehit có cả tính khử và tính oxi hóa                                 

b. Đ vì \(RCHO + {H_2} \to RC{H_2}OH\)

c. Đ vì \(RCH = O + 2{\rm{A}}gN{O_3} + {H_2}O + 3N{H_3} \to RCOON{H_4} + 2N{H_4}N{O_3} + 2{\rm{A}}g\)

d. Đ vì CTTQ của anđehit no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO

e. Đ vì \({R_1} - CO - {R_2} + {H_2} \to {R_1} - CH(OH) - {R_2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close