Bài 6 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Đố : Đố em trong hình 22 : những điểm nào thuộc đường thẳng x ; những điểm nào thuộc đường thẳng y (có thể dùng thước thẳng để kiểm tra).

Quảng cáo

Đề bài

Đố : Đố em trong hình 22 : những điểm nào thuộc đường thẳng x ; những điểm nào thuộc đường thẳng y (có thể dùng thước thẳng để kiểm tra).

Lời giải chi tiết

Điểm A và D thuộc đường thẳng x

Điểm A và C thuộc đường thẳng y

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close