Bài 8 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Xem hình 24 và gọi tên :

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 24 và gọi tên :

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

Lời giải chi tiết

Ở hình 24:

a) Các bộ ba điểm thẳng hàng là: M, O, P; N, O, Q

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng là: M, N, O; P, O, Q

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close