Bài 9 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Vẽ hình thỏa mãn các điều kiện sau :

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ hình thỏa mãn các điều kiện sau :

a) Ba điểm M, N, P thẳng hàng. Ba điểm N, P, Q không thẳng hàng.

b) Ba điểm C, E, D thẳng hàng sao cho điểm C nằm giữa hai điểm E và D.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close