Bài 10 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Xem hình 25 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 25 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

 

a) Điểm …. nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm …đối với điểm M.

c) Hai điểm …nằm khác phía đối với…

Lời giải chi tiết

a) Điểm R nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm  cùng phía đối với điểm M.

c) Hai điểm N và M nằm khác phía đối với điểm R

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close