Bài 7 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm các điểm thẳng hàng ở hình 23 ( có thể dùng thước thẳng để kiểm tra ).

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các điểm thẳng hàng ở hình 23 ( có thể dùng thước thẳng để kiểm tra ).

Lời giải chi tiết

Các bộ ba điểm thẳng hàng ở hình 23 là:

\(A, O, A’; B, O, B’; C, O, C’; A, C, B’; A, B, C’; B, C, A’\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close