Bài 6 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 6 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Dẫn 22,4 lít hỗn hợp khí A gồm  và  qua dung dịch NaOH dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra. Tính thành phần % theo thể tích và theo khối lượng của hỗn hợp khí A. Biết các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\({n_A} = {{22,4} \over {22,4}} = \,0,1\,mol\)

Trong A, chỉ có CO2 bị dung dịch NaOH hấp thụ:

\({n_A} = {{22,4} \over {22,4}} = \,0,1\,mol\)

\(C{O_2}\,\, + \,\,\,2NaOH\,\,\, \to \,\,\,N{a_2}C{O_3}\,\, + \,\,\,{H_2}O\) 

Khí thoát ra là khí CO

\(\eqalign{
& \Rightarrow {V_{CO}} = 2,24\,lit \cr
& \Rightarrow {n_{CO}} = {{2,24\,} \over {22,4}} = 0,1\,mol \cr
& {n_A} = {n_{CO}} + {n_{C{O_2}}}\cr& \Rightarrow 1 = 0,1 + {n_{C{O_2}}}\cr& \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = 0,9\,mol \cr} \)

Phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp A là:

\(\eqalign{
& \% {V_{CO}} = {{{V_{CO}}} \over {{V_A}}}.100 = {{2,24} \over {22,4}}.100 = 10\% \cr
& \Rightarrow \% {V_{C{O_2}}} = 100 - 10 = 90\% \cr} \) 

Phần trăm theo khối lượng các khí trong hỗn hợp A là:

\(\eqalign{
& \% {m_{CO}} = {{{m_{CO}}} \over {{m_{CO}} + {m_{C{O_2}}}}}.100 = {{28.0,1} \over {28.0,1 + 44.0,9}} = 6,60\% \cr
& \Rightarrow \% {m_{C{O_2}}} = 100 - 6,60 = 93,4\% \cr} \) 

Nguyên nhân của hiệu ứng nhà kính:

+ Nồng độ CO2 vượt quá mửc cho phép.

+ Cháy rừng.

+ Hoại động của nủi lửa.

+ Rác thải sinh hoạt....

Hậu quả của hiệu ứng nhà kính:

Hiệu ứng nhà kính làm nhiệt độ của Trái Đất tăng lên, dẫn đến:

+ Băng tan.

+ Triều cường.

+ Khí hậu biến đổi....

Biện pháp bảo vệ môi trường:

+ Sử dụng những nhiên liệu sạch để hạn chế lượng CO2 đưa vảo môi trường như nhiên liệu hiđro, nước, lăng lượng Mặt Trời,...

+ Không được đổ rác thải bừa bãi mà phải tập kết rác thải vào đúng nơi qui định để các công ty về môi trường xử lí.

+ Tiết kiệm điện vì một phần điện năng được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch, sinh ra mội lượng khí CO2 lớn

+ Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông như xe máy, ô tô vì việc đốt cháy xăng, dầu sinh ra lượng lớn khí CO2. Thay vì sử dụng phương tiện cá nhân hãy sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng xe đạp.

+ Hạn chế sử dụng bếp than.

+ Tiết kiệm giấy, túi nilon,...

+ Trồng nhiều cây xanh để hấp thụ khí CO2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close