Bài 1 trang 136 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 136 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Có 4 lọ đựng 4 khí riêng biết: oxi, hiđro, clo, cacbon đioxit. Dựa vào tính chất vật lí và hoá học, làm thế nào để nhận biết được mỗi khí trên?

Lời giải chi tiết

Lọ nào có màu vàng lục là lọ khí clo

Các lọ khí còn lại không màu là: O2; CO2; H2

+ Chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là CO2

+ Các chất còn lại làm chuyển màu quỳ tím ẩm là: O2, H2

*Chất làm bùng cháy tàn đóm đỏ là:

 \(C\,\,\,\, + \,\,\,\,{O_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,C{O_2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close