Bài 5 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 5 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Khí CO và CO2 bị coi là chất làm ô nhiễm môi trường vì :

A. Nồng độ (%V) СО cho phép trong không khí là 10-20 phần triệu. nếu đến 50 phần triệu sẽ gây hại cho não.

B. CO2 tuy không độc nhưng gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên.

C. CO2 còn cho cây xanh quang hợp nên không gây ô  nhiễm.

D. Cả 2 nguyên nhân A và B.

Lời giải chi tiết

Khí CO và CO2 bị coi là chất làm ô nhiễm môi trường vì :

+ Nồng độ (%V) СО cho phép trong không khí là 10-20 phần triệu. nếu đến 50 phần triệu sẽ gây hại cho não.

+ CO2 tuy không độc nhưng gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên

Đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close