Bài 6 trang 131 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 6 trang 131 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói lại gây ô nhiễm môi trừơng. Hãy nêu biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường.

Lời giải chi tiết

Trong quá trình đốt than xảy ra các phương trình hóa học sau

\(\eqalign{
& C\,\,\,\, + \,\,\,\,\,{O_2}\,\,\,\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,\,\,\,\,C{O_2} \cr
& C\,\,\, + \,\,\,\,\,C{O_2}\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2CO \cr} \) 

CO2 là chất khí gây hiệu ứng nhà kính làm cho Trái Đất nóng lên.

CO là khí độc

Vì vậy, sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói gây ô nhiễm môi trường.

Biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường

+ Hạn chế sử dụng than làm nhiên liệu đốt

+ Dùng chất xúc tác để chuyển CO thành CO2

+ Trồng nhiều cây xanh để hấp thụ CO2

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close