Bài 4 trang 131 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 131 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Chọn những ứng dụng của cacbon ở cột (II) cho phù hợp với những dạng thù hình và tính chất của cacbon ở cột (I)

Dạng thù hình và tính chất (I)

Ứng dụng (II)

A. Than gỗ

1. Làm nhiên liệu

B. Kim cương

2. Làm điện cực

C. Than chì

3. Điều chế kim loại

D. Phản ứng cháy

4. Làm đồ trang sức

E. Phản ứng với oxit kim loại

5. Làm mặt nạ phòng độc

Lời giải chi tiết

Nối:

A – 5

B – 4

C – 2

D – 1

E – 3

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close