Bài 2 trang 131 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 131 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chì và than gỗ.

B. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chì và cacbon vô định hình.

C. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chì và than hoạt tính.

D. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chì và than đá.

Lời giải chi tiết

Các dạng hình thù của cacbon là kim cương, than chì và cacbon vô định hình

Đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close