Bài 1 trang 130 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 130 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng trong các câu sau :

Kim cương là

A. hợp chất của cacbon với kim loại.

B. hợp chất của cacbon với phi kim.

C. là một dạng thù hình của cacbon.

D. Cả A và B đều đúng.

Lời giải chi tiết

Kim cương là một dạng hình thù của cacbon

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close