Bài 6 trang 100 SGK Toán 9 tập 1

Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng?

a) Biển cấm đi ngược chiều (h.58);

b) Biển cấm ôtô (h.59).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Điểm O gọi là tâm đối xứng qua hình H nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình H qua điểm O cũng thuộc hình H.

+) Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình H nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình H qua đường thẳng d cũng thuộc hình H. 

Lời giải chi tiết

a) Hình 58 vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng: Trục đối xứng \(AB\) và \(CD\), tâm đối xứng \(O\)

b) Hình 59 có một trục đối xứng: trục \(AB\) và không có tâm đối xứng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài