Bài 7 trang 101 SGK Toán 9 tập 1

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng: 

(1) Tập hợp các điểm có khoảng cách đến điểm A cố định bằng 2cm

(4) là đường tròn tâm A bán kính 2cm

(2) Đường tròn tâm A bán kính 2cm gồm tất cả những điểm

(5) có khoảng cách đến điểm A nhỏ hơn hoặc bằng 2

(3) Hình tròn tâm A bán kính 2cm gồm tất cả những điểm

(6) có khoảng cách đến điểm A bằng 2cm

 

(7) có khoảng cách đến điểm A lớn hơn 2cm

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định nghĩa đường tròn tâm \(O\) bán kính \(R\) là hình gồm các điểm cách \(O\) một khoảng bằng \(R\). 

Hình tròn tâm \(O\) bán kính \(R\) gồm tất cả các điểm nằm trên đường tròn và nằm trong đường tròn đó.

Lời giải chi tiết

Nối (1) với (4); 

Nối (2) với (6);

Nối (3) với (5).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close