Bài 55 trang 130 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình tham số của đường thẳng d, biết :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết phương trình tham số của đường thẳng d, biết :

LG a

\(\eqalign{  &\;d:{{x + 3} \over 2} = {{y - 5} \over { - 3}} = {{z - 1} \over { - 4}}\cr} \)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{  &\;d : \left\{ \matrix{  x =  - 3 + 2t \hfill \cr  y = 5 - 3t \hfill \cr  z = 1 - 4t. \hfill \cr}  \right. & \cr} \)

LG b

\(\eqalign{  \;d:{{x + 3} \over 2} = {{y - 1} \over 1} = {{z + 1} \over 3}. \cr} \)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{  & \;d : \left\{ \matrix{  x =  - 3 + 2t \hfill \cr  y = 1 + t \hfill \cr  z = -1 + 3t. \hfill \cr}  \right. \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close