Bài 56 trang 130 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d biết :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d biết :

LG a

\(\eqalign{  &\;d : \left\{ \matrix{  x = 2 + 2t \hfill \cr  y =  - 1 + 3t \hfill \cr  z =  - 4 + 3t. \hfill \cr}  \right. \cr} \)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{  &\; {{x - 2} \over 2} = {{y + 1} \over 3} = {{z + 4} \over 3} \cr} \)

LG b

\(\eqalign{  &\;d : \left\{ \matrix{  x =  - 1 + t \hfill \cr  y = 2 - 4t \hfill \cr  z = 3 + 2t. \hfill \cr}  \right. \cr} \)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{  &\;{{x + 1} \over 1} = {{y - 2} \over { - 4}} = {{z - 3} \over 2}. \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close