Bài 54 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 54 trang 14 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Tứ giác ABCD là hình gì nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây?...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tứ giác \(ABCD\) là hình gì nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây?

LG a

\(\overrightarrow {AC}  - \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {DC} \).

Lời giải chi tiết:

Ta có \(\overrightarrow {AC}  - \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {DC}\\\Leftrightarrow \,\,\overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {DC}\\\Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} .\)

Vậy \(ABCD\) là hình bình hành.

LG b

\(\overrightarrow {DB}  = m\overrightarrow {DC}  + \overrightarrow {DA} \).

Lời giải chi tiết:

\(\overrightarrow {DB}  = m\overrightarrow {DC}  + \overrightarrow {DA}\\ \Leftrightarrow \,\,\overrightarrow {DB}  - \overrightarrow {DA}  = m\overrightarrow {DC} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  = m\overrightarrow {DC} .\)

Vậy \(ABCD\) là hình thang.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close