Bài 5 trang 70 SGK Hóa học 11

Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy)

Quảng cáo

Đề bài

Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính thành phần phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than đá trên. 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH, tính toán theo PTHH

 
Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

                         C    + O2        \(\overset{t^{^{\circ}}}{\rightarrow}\)        CO2

Theo PTHH      1,00mol                   1,00mol

Theo Đề Bài     47,3 mol                  \(\dfrac{1,06.10^{3}}{22,4}\)  = 47,3 (mol)

Phần trăm khối lượng của C trong mẫu than đá: \(\dfrac{{47,3  . 12}}{{0,{{6.10}^3}}}.100\%  = 94,6\% \)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close