Bài 5 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy dùng thước và compa để vẽ đường thẳng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy dùng thước và compa để vẽ đường thẳng \(y = \sqrt 2 x\).

Lời giải chi tiết

Bảng giá trị

x

0

1

\(y = \sqrt 2 x\)

0

\(\sqrt 2 \)

Vậy đồ thị hàm số\(y = \sqrt 2 x\) là đường thẳng đi qua 2 điểm có tọa độ \(\left( {0;0} \right);\,\,\left( {1;\sqrt 2 } \right)\)

+Vẽ hệ trục tọa độ Oxy

+ Vẽ điểm O(0;0) và \(A(1; \sqrt 2)\) (Dùng thước thẳng và compa xác định điểm nằm trên trục tung, có trung độ là \(\sqrt 2)\).Vẽ đường tròn tâm O, bán kính 1; cắt trục hoành và trục tung tại M và N. Đo MN, MN=\(\sqrt 2\)

+Vẽ đường thẳng qua O và A

Ta được đồ thị cần vẽ

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close