Bài 8 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm a để đường thẳng y = ax + 4 song song với đường thẳng y = -3x – 1.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm a để đường thẳng \(y = ax + 4\) song song với đường thẳng \(y = -3x - 1.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho hai đường thẳng \(y = ax + b;\,\,y = a'x + b'\,\,\left( {a,a' \ne 0} \right)\)

Hai đường thẳng này song song với nhau khi và chỉ khi \(\left\{ \begin{array}{l}a = a'\\b \ne b'\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

Đường thẳng \(y = ax + 4\) song song với đường thẳng \(y = -3x - 1\) khi \(\left\{ \begin{array}{l}a =  - 3\\4 \ne  - 1\end{array} \right. \Leftrightarrow a =  - 3\)

Vậy với \(a =  - 3\) thì 2 đường thẳng đã cho song song với nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close