Bài 9 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai hàm số bậc nhất y = (2 – m)x +5 và y = (m – 4)x – 7. Tìm các giá trị của m để đồ thị của chúng là hai đường thẳng cắt nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai hàm số bậc nhất \(y = (2 - m)x +5\) và \(y = (m - 4)x - 7.\) Tìm các giá trị của m để đồ thị của chúng là hai đường thẳng cắt nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số bậc nhất được cho bởi công thức: \(y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)
Cho hai đường thẳng \(y = ax + b;\,\,y = a'x + b'\,\,\left( {a,a' \ne 0} \right)\)

Hai đường thẳng cắt nhau khi và chỉ khi \(a \ne a'\)

Lời giải chi tiết

Hai hàm số \(y = (2 - m)x +5\) và \(y = (m - 4)x - 7\) là hàm số bậc nhất khi \(\left\{ \begin{array}{l}2 - m \ne 0\\m - 4 \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m \ne 2\\m \ne 4\end{array} \right.\)

Hai đường thẳng cắt nhau khi và chỉ \(2 - m \ne m - 4 \Leftrightarrow m \ne 3.\)

Vậy với \(m \ne 2,m \ne 3,m \ne 4\) thì 2 đường thẳng trên cắt nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close