Bài 10 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai hàm số bậc nhất y = 2mx + 1 và y = (m – 1)x + 3. Tìm các giá trị của m để đồ thị của chúng là hai đường thẳng song song.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai hàm số bậc nhất \(y = 2mx + 1\) và \(y = (m - 1)x + 3\). Tìm các giá trị của m để đồ thị của chúng là hai đường thẳng song song.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số bậc nhất được cho bởi công thức: \(y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)

Cho hai đường thẳng \(y = ax + b;\,\,y = a'x + b'\,\,\left( {a,a' \ne 0} \right)\)

Hai đường thẳng này song song với nhau khi và chỉ khi \(\left\{ \begin{array}{l}a = a'\\b \ne b'\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

Hai hàm số \(y = 2mx + 1\) và \(y = (m – 1)x + 3\) là hàm số bậc nhất khi \(\left\{ \begin{array}{l}2m \ne 0\\m - 1 \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m \ne 0\\m \ne 1\end{array} \right.\)

Hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi \(\left\{ \begin{array}{l}2m = m - 1\\1 \ne 3\,\,\left( {tm} \right)\end{array} \right. \Leftrightarrow m =  - 1\left( {tm} \right)\)

Vậy \(m = - 1\) thì đồ thị của 2 hàm số bậc nhất trên song song với nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close