Bài 6 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Diện tích rừng nhiệt đới trên Trái Đất được cho bởi hàm số A = 718,3 – 4,6t trong đó A tính bằng triệu héc-ta, t

Quảng cáo

Đề bài

Diện tích rừng nhiệt đới trên Trái Đất được cho bởi hàm số A = 718,3 – 4,6t trong đó A tính bằng triệu héc-ta, t tính bằng số năm kể từ năm 1990. Hãy tính diện tích rừng nhiệt đới vào các năm 1990 và 2000.

Lời giải chi tiết

Diện tích rừng nhiệt đới vào năm 1990 là: \(A = 718,3 - 4,6.0 = 718,3\) (triệu héc-ta)

Từ năm 1990 đến năm 2000 có: 10 năm

Diện tích rừng nhiệt đới vào năm 2000 là:\(A = 718,3 - 4,6.10 = 704,3\) (triệu héc-ta)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close