Bài 5 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thực hiện phép nhân hoặc chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số :

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép nhân hoặc chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số :

 a) \(3{2 \over 5}.1{3 \over 7}\)                   b) \(4{1 \over 2}.6{2 \over 5}\)

 c) \(6{2 \over 3}:4{4 \over 9}\)                  d) \( - 3{2 \over 7}:2{4 \over {21}}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)3{2 \over 5}.1{3 \over 7} = {{17} \over 5}.{{10} \over 7} = {{17.10} \over {5.7}} = {{17.2} \over {1.7}} = {{34} \over 7}  \cr  & b)4{1 \over 2}.6{2 \over 5} = {9 \over 2}.{{32} \over 5} = {{9.32} \over {2.5}} = {{9.16} \over {1.5}} = {{144} \over 5}  \cr  & c)6{2 \over 3}:4{4 \over 9} = {{20} \over 3}:{{40} \over 9} = {{20} \over 3}.{9 \over {40}} = {{20.9} \over {3.40}} = {{1.3} \over {1.2}} = {3 \over 2}  \cr  & d) - 3{2 \over 7}:2{4 \over {21}} =  - {{23} \over 7}:{{46} \over {21}} = {{ - 23} \over 7}.{{21} \over {46}} = {{( - 23).21} \over {7.46}} = {{( - 1).3} \over {1.2}} = {{ - 3} \over 2}. \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close