Bài 10 trang 55 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong một bể nước, lượng nước chiếm đến

Quảng cáo

Đề bài

Trong một bể nước, lượng nước chiếm đến \({3 \over 4}\) dung tích bể. Người ta mở một vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ chảy được \({1 \over 8}\) bể. Hỏi nước chảy trong thời gian bao lâu thì đầy bể ?

Lời giải chi tiết

Lượng nước cần phải có thêm để đầy bể là: \(1 - {3 \over 4} = {1 \over 4}\)  (bể)

Thời gian để nước chảy đầy bể là: \({1 \over 4}:{1 \over 8} = 2\)  (giờ)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close