Bài 6 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Quảng cáo

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống :

a

\({{ - 2} \over 3}\)

 

-8

0

\({7 \over {12}}\)

b

\({4 \over 9}\)

\({{ - 5} \over 8}\)

 

\({4 \over 7}\)

 

a . b

 

\({4 \over {15}}\)

 

 

\({3 \over 7}\)

a : b

 

 

\({{ - 6} \over 5}\)

 

 

Lời giải chi tiết

a

\({{ - 2} \over 3}\)

\({{ - 8} \over {15}}\)

-8

0

\({7 \over {12}}\)

b

\({4 \over 9}\)

\({{ - 5} \over 8}\)

\({{20} \over 3}\)

\({4 \over 7}\)

\({{36} \over {49}}\)

a . b

\({{ - 8} \over {27}}\)

\({4 \over {15}}\)

\({{ - 160} \over 3}\)

0

\({3 \over 7}\)

a : b

\({{ - 3} \over 2}\)

\({{64} \over {75}}\)

\({{ - 6} \over 5}\)

0

\({{343} \over {432}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close