Bài 5 trang 26 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho 50 gam đất đèn chứa canxi cacbua tác dụng với nước thì thu được 15,68 lít khí axetilen (điều kiện tiêu chuẩn). Hãy tính % canxi cacbua nguyên chất có trong đất đèn.

Quảng cáo

Đề bài

Cho 50 gam đất đèn chứa canxi cacbua tác dụng với nước thì thu được 15,68 lít khí axetilen (điều kiện tiêu chuẩn). Hãy tính % canxi cacbua nguyên chất có trong đất đèn.

Lời giải chi tiết

Số mol axetilen thu được là:

\({n_{{C_2}{H_2}}} = \dfrac{{15,68}}{{22,4}} = 0,7\,\,\,mol\)

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}Ca{C_2} + 2{H_2}O \to Ca{(OH)_2} + {C_2}{H_2} \uparrow \\0,7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \;\;\;\;\;\;\;0,7\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,\,pt\,\,\, \Rightarrow {n_{Ca{C_2}}} = 0,7mol\end{array}\)

Phần trăm canxi cacbua nguyên chất có trong đất đèn là:

\(\% Ca{C_2} = \% {m_{Ca{C_2}}} = \dfrac{{{m_{Ca{C_2}}}}}{{{m_\text{đất đèn}}}}.100 \)\(\,= \dfrac{{64.0,7}}{{50}}.100 = 89,6\% \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài