Bài 3 trang 26 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Khí axetilen không có tính chất hoá học nào sau đây?

Quảng cáo

Đề bài

Khí axetilen không có tính chất hoá học nào sau đây?

A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cệng vói hidro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Lời giải chi tiết

Axetilen không có phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài